این چقدر برای شما درست است؟

Studi.se به من در تکالیف مکتب کمک میکند.

تیگرینیا - عربی - دری - سومالی - انگلیسی

نی، اصلا - - کمی - - - بله - - - بله، خیلی زیاد!

برای پاسخ، روی سیمبول زیر کلیک کنید.

Hittade du svaret?