Måste nyanlända få skitbetyg?

Vi vill bjuda in dig till ett superintressant seminarium om hur nyanlända kan integreras i undervisningen på samma villkor som svensktalande.

Nyanländas resultat i skolan faller, medan övriga elevers resultat vänder uppåt. Det visar färsk statistik. 

Men måste det vara så? Eller går det att integrera nyanlända i undervisningen på samma villkor som svensktalande? 

Det är huvudfrågorna i vårt seminarium, där representanter för skolor, kommuner och Ungdomsbarometern lyfter fram problemen och visar på möjliga lösningar.

Du får också prova på ett digitalt flerspråkigt läromedel som ger nyanlända möjlighet att genast integreras i skolan - på samma villkor som svenska elever.  Läromedlet består av animerade kortfilmer där du själv kan välja språk på tal och undertexter.

Med hjälp av ny statistik visar Ulrik Simonsson, VD för Ungdomsbarometern, att allt fler nyanlända går ut grundskolan utan att få gymnasiebehörighet. Detta samtidigt som svenskfödda elever når allt bättre resultat. De metoder som har prövats för att integrera nyanlända tycks i stor utsträckning ha misslyckats.

Anders Rubin, skolkommunalråd i Malmö som tagit emot många nyanlända ungdomar, berättar om vad man har lyckats med - och misslyckats med - i undervisningen.

Ingela Svensson, lärare vid Ölands gymnasium som nästan över en natt fick ta emot hundra ungdomar utan kunskaper i svenska, berättar om hur digitala läromedel snabbare kan ge nyanlända gymnasiekompetens.

Daniel Broman, chef för utbildningsförvaltningen i Lidingö kommun, visar hur man gjort i två kommuner där nyanlända har nått goda skolresultat.

Seminariet leds av Carl Hamilton, forskningsansvarig vid Språkprojektet - en skola för alla från första dagen. I projektet utvecklar 30 kommuner, Stockholms Universitet och Studi.se ett flerspråkigt läromedel som nyanlända kan använda från första dagen i svenska skolan.

Tid:   Tisdag 4 juli 9.00-10.00 (Frukost serveras 8.30)

Plats: Strandgatan 1, Visby (Sessionssalen)

Varmt välkommen

Gustaf Hård av Segerstad

Läromedelsansvarig vid Studi.se

P.S. Om du inte har möjlighet att vara med på seminariet kan du ta del av vår direktsändning via Youtube och Facebook.

Hittade du svaret?