Snabb implementering av språkprojektet i Kristianstad

Kristianstad kommun implementerar nu Studi på ett 30-tal skolor. Det är ett arbete som kommer att sträcka sig över hela höstterminen, menar Rolf Sjöberg, it-samordnare på Barn- och utbildningsförvaltningen:

-Innan vi tog beslutet hade rätt många pedagoger i kommunen hört av sig till oss efter att ha testat Studi.se, som de tyckte var ett jättebra läromedel.

-Det har funnits ett fokus på nyanlända, men Studi är ytterst bra för alla. Det är inte bara bra för elever med särskilda behov, utan även högpresterande elever har nytta av materialet, exempelvis för repetitioner.  Men självklart är grundtanken -  att vi på detta sätt ska kunna tillvarata den resurs som våra nyanlända elever utgör - också bra.

Rolf Sjöberg, IT-samordnare

Kristianstad har tecknat sig för utökad åtkomst, som gör att alla kommunens elever får ta del av Studi; från lågstadiet till gymnasiet.

-Vi fick tipset av andra kommuner att låta alla elever få tillgång. En hel del lektioner kan lärarna använda redan på lågstadiet. Men även gymnasister kan ha nytta av lektionerna, till exempel för att repetera lektioner från högstadiet.

Att alla elever i kommunen har tillgång till materialet underlättar också administrationen.  Man behöver inte sortera ut högstadiets elever och lärare, utan kan skicka över kontaktuppgifterna för samtliga tillStudi.se som ser till att alla får ett eget konto. 

Men det räcker inte med att eleverna får tillgång till materialet. Det ska ju också användas regelbundet.

Rolf Sjöberg ser inget större problem med implementeringen, trots att ett 30-tal skolor och runt 2000 pedagoger är inblandade.

-Intresset är stort och många har redan erfarenhet av materialet.

Dessutom har Fredrik Cornmark från Studi haft möten på flera skolor med pedagogerna för att presentera Språkprojektet och visa hur man kommer igång med användningen och löser eventuella tekniska problem.

Att vara med i Språkprojektet innebär ju också att kommunen ska bidra med underlag till forskningen.

Det är ju alltid svårt att lägga på lärarna fler arbetsuppgifter, menar Rolf Sjöberg.

-Men vi vill självklart hjälpa till i samarbetsprojektet. Och vi ska ta fram så många synpunkter som möjligt från användarna, så att studiematerialet kan fortsätta att utvecklas.

Hittade du svaret?