Om en elev har ett konto men inte syns i lärardelen så kan det bero på följande;

  • Eleven har ej valt vilken skola eller klass som kontot ska finnas synlig på
  • Eleven har valt skola och klass men sedan har en lärare på skolan nekat tillgång med detta konto
  • Eleven har registrerat konto via Google och ej valt vilken skola eller klass
  • Eleven har ett konto via kommunen men det är registrerat på fel skola.
  • Eleven har registrerat ett konto men valt fel skola eller skola med samma namn men i fel kommun.

Åtgärd

  • Be eleven att logga in på sitt konto och klicka på kugghjulet uppe till höger. Välj sedan skola och klass. 
  • Be att eleven loggar in på sitt konto igen och gör samma åtgärd som ovan
  • Be att eleven loggar in med sitt Google-inlogg och sedan gör samma åtgärd som de två ovan.
  • Be att eleven loggar in på sitt konto och ser på startsidan vilken skola som är registrerad. Där står vilken skola och kommun som kontot ligger inlagt till. Om ni använder er av någon skolportal för inloggning så behöver kommunens IT-avdelning kontaktas för att ändra i vilken information som skickas till oss. 
  • Be att eleven loggar in på sitt konto och ser på startsidan vilken skola som är registrerad. Där står vilken skola och kommun som kontot ligger inlagt till. Eleven ändrar sedan skola genom att klicka på skolans namn och byta skola och klass.
Hittade du svaret?