I lärardelen kan du själv lägga till nya elever som tillkommit under läsåret.

 1. För att lägga till en ny elev som lärare går du först till lärardelen.
 2. Klicka på fliken elever.
 3. Därefter klickar du på lägg till elev
 4. Fyll i elevernas epostadress, namn och klass.
 5. Notera det lösenord som eleven tilldelas.
 6. Förmedla lösenordet till eleven.

Glömde du att notera lösenordet?

 1. Leta upp eleven igen i elevfliken och nu i listan som finns att söka efter elev eller bläddra fram vilken klass eleven finns i.
 2. Markera eleven som du ej noterade lösenordet till
 3. Klicka på byt lösenord
 4. Sätt ett nytt lösenord och spara detta
 5. Förmedla lösenordet till eleven som sedan måste bytas till ett nytt av eleven. 
Hittade du svaret?