Att sätta upp grupper gör du i lärardelen under fliken som heter grupper.

Du väljer skapa grupp, därefter sätter du det namn som gruppen ska ha.

När gruppens namn är skapat kan du enkelt lägga till elever som redan finns kopplade till er skola och finns i en klass. 

En elev måste alltid ha en klasstillhörighet först och efter det går det att tillhöra en grupp.

Du kan enbart lägga till elever manuellt i grupper. 

Sök efter elevens namn eller epost så dyker elevens namn upp. Du klickar på eleven och sparar när du är klar med alla elever som tillhör gruppen.

Om du vill lägga till flera elever i gruppen så fortsätter du namn för namn tills att gruppen är klar. Du kan även klicka på det lilla krysset till höger om en elev felaktigt blev tillagd i gruppen.

Om du istället vill lägga till nästan alla elever från en klass i din grupp så kan du även välja att lägga till en hel klass till en grupp och sedan avmarkera de som ej ska tillhöra denna grupp.

Därefter kan du välja att redigera en grupp om du ska byta namn eller lägga till/ta bort elever från en grupp. 

När gruppen är klar kan du dela ut uppgifter till denna grupp.

Har du är lärare på flera skolor eller har elever från en annan skola i din grupp kolla på denna artikel för hjälp om detta

Hittade du svaret?