De program vi testat för skärmläsning på Studi är; JAWS, ZOOMTEXT samt Windows, Mac och iOS inbyggda skärmläsare. Vårt mål är att alla delar av elevdelen ska vara läsliga med dessa program.

Tangentbordskommandon nedan gäller för grundinställningarna av de inbyggda skärmläsarna. 

Navigation

Stega igenom länkar och knappar TAB. Aktivera menyer med mellanslag och följ länkar med Enter. 

Det första du kommer till är navigationsdelarna överst på sidan. Lektioner menyn kan du expandera för att lista alla ämnen. TAB för att stega, mellanslag för att öppna ämnets undermeny. I undermenyn stegar du vidare med TAB och väljer ett avsnitt med Enter. Då laddas avsnittets första lektion. Se rubriken Lektion nedan.

Nästa element är sökfunktionen. Skriv den lektion du söker efter och tryck Enter.

Nästa knapp är en meny med dina inställningar. Mellanslag för att öppna menyn, TAB för att stega, Enter för att öppna. Ett inställningsfönster öppnas. Använd TAB för att hitta formulärrutorna att skriva i sedan TAB till Spara knappen. Mellanslag för att Spara dina ändringar. Tryck sist Escape på tangentbordet för att stänga inställningsfönstret.

Nästa knapp är "Din Översikt" vilket också är sidan du står på när du loggat in på studi.se. Här kan du hitta genvägar till lektioner du jobbat med nyligen

Lektion

Efter lektionens rubrik kommer språkval till videospelaren och sedan videospelaren. Starta videon från språkvalet eller stega till Play knappen och tryck mellanslag. Pausa med mellanslag. Fler menyval finns, TAB för att stega till dem.

Efter videon finns en knapp till Quizet för lektionen. Mellanslag för att aktivera. Se rubriken Quiz nedan.

Efter quizknappen kan du nå lektionens brödtext, om det finns en, med "nästa paragraf" tangenten för din skärmläsare (CAPS LOCK + högerpil i Windows).

TAB tar dig vidare till lektionslistan för detta avsnitt.

Quiz

Quizet består av tre nivåer av flervals- och fritextfrågor men en fråga i taget och en svara knapp längst ner. Frågan bör läsas upp automatiskt men stega till rubriken om din skärmläsare inte gör det. TAB för att komma till svaren, pil upp eller ner för att stega emellan dem. Enter närsomhelst för att bekräfta svaret. Du kommer få återkoppling om svaret var rätt eller fel (i de flesta skärmläsare). Om svaret var rätt kommer du direkt till nästa fråga. Om det var fel läses rätt alternativ upp och du får klicka "Nästa fråga" knappen för att komma vidare.

Längst upp i quizzet finns också ett språkval. Här kan du byta språk på fråga och svar. Vi rekommenderar att du använder samma som din skärmläsare.

Sök

När du sökt från sökfältet landar du på en resultatsida. TAB stegar genom rubriker och sökträffar. Enter för att gå till en markerad träff.

Övrigt 

  • I quiz och lektionstexter finns ekvationer som skärmläsare kan ha svårt att tolka. Enklare ekvationer fungerar men komplicerade uttryck som algebraiska bråktal blir obegripliga. Vi beklagar detta!
  • Vissa quiz innehåller bilder som del av frågan. Be gärna din lärare eller en klasskamrat om hjälp för att lösa dessa quiz.

On du inte använder skärmläsare idag kan du läsa hur du kommer igång med de inbyggda här:

Återkoppling

Om du upptäcker att någon del av ovan inte fungerar som tänkt med din skärmläsare eller du har smarta förslag på förbättringar hör gärna av dig på mail till support@studi.se och skriv "Tillgänglighet:" innan ditt ämne i ämnesraden. Vi är tar gärna emot dina tips och hör hur Studi kan bli ännu bättre!

Hittade du svaret?