Goda nyheter alla användare!

Studi har under åren fått önskemål om att också skapa filmer inom Hem- och konsumentkunskap och Idrott och hälsa. Vi har länge haft hel del material som redan har kunnat användas i de ämnena, men lärarna har hittills varit tvungna att själva leta reda på  passande filmer under exempelvis biologi eller kemi. Nu har vi istället valt att samla alla passande lektioner som kan kopplas till de ämnena under egna ämnesflikar.

Istället för att själva behöva leta reda på passande lektionsinnehåll, kommer alla filmer som passar in i ämnenas läroplaner att finnas lättillgängligt och ordnat under respektive flikar. Det här gäller alltså filmer som redan finns under exempelvis biologi (som Näringsämnen och Motion), som nu alltså kommer att dyka upp även under flikarna Hem- och konsumentkunskap respektive Idrott och hälsa

I dagsläget kommer vi tyvärr inte kunna producera några filmer som enbart är riktade mot de praktisk-estetiska ämnenas läroplaner, men vi hoppas naturligtvis kunna göra det i framtiden. Så fort en ny film produceras som passar in i något av de nya ämnena, kommer den att dyka upp därutöver under huvudämnet.

Vi hoppas att det här ska underlätta översikten för både elever och lärare, och göra det betydligt lättare att leta reda på passande filmer både inom Idrott och hälsa och Hem- och konsumentkunskap

Hittade du svaret?