• Om du har skapat egna grupper på Studi och vill redigera dessa så går du först till lärardelen.
  • Klicka på fliken som heter grupper
  • Därefter markerar du den grupp som ska redigeras (byta namn, lägga till elev/elever, ta bort elev/elever)
  • När du markerad gruppen dyker det upp en ny knapp till höger som heter "redigera" och en som heter "ta bort".
  • Klicka redigera och leta sedan upp eleven som ska tas bort och klicka på krysset höger om namnet.
  • Om du istället vill lägga till en elev stannat du kvar i redigeringsläget och skriver in elevens namn i "lägg till elev"
  • Klicka på spara.

Hittade du svaret?