Studien kräver ett omfattande och detaljerat datamaterial med
elevers terminsbetyg och resultat i nationella prov. För att kunna skapa en rättvis och statistiskt säkerställd jämförelse av hur projektet påverkar eleverna krävs att data inte enbart samlas från de elever, ämnen och tidsperioder då verktyget funnits tillgängligt, utan också från en kontrollgrupp att jämföra med. 

Data som samlas in är detaljerad och på individnivå och kommer hanteras enligt PUL-avtal. Det är nödvändigt för att kunna mäta effektskillnader mellan  dem som använder verktyget mycket, delvis eller inte alls. All data hanteras strikt konfidentiellt i en skyddad datormiljö, och enbart av forskare och forskningsassistenter direkt knutna till projektet. All analys och alla resultat behandlas på summarisk nivå där individer inte går att urskilja. Efter avslutad databehandling raderas all information som går att knyta till namngivna elever. 

Under mars och april bearbetas informationen med hjälp av statistiker och forskare som är knutna till Språkprojektet. Vi räknar med att kunna presentera en komplett rapport under juni månad.

Hittade du svaret?