Klicka här för att dela ut en uppgift nu med det samma.

Från lektionssidan

Skulle det vara så att du hittar en bra film eller ett bra quiz och vill ge det som en uppgift (läxa) till dina elever. Så bör du på lektionssidan även se en knapp som heter "dela ut uppgift"

Från lärardelen

Det andra sättet är att ge ut en uppgift direkt från lärardelen. Den enda skillnaden är att du då måste söka på lektionen i första steget av skapandet.
För att skapa en uppgift klickar du på Uppgifter i huvudmenyn och sedan Dela ut uppgift.

Skapa uppgiften

Fyll sedan i formuläret på det sätt du känner passar. Du kan välja om eleverna ska se Video och quiz för att klara uppgiften eller bara en av dessa. Under elever kan du välja specifika elever och under klasser kan du välja en eller flera klasser. Blanda hur du vill.

Hittade du svaret?