Lär dig lärardelen

Korta artiklar som berättar all delar av lärardelen

Gustaf Hård avatar Bengt Liljeros avatar Fredrik Hermansson avatar
18 artiklar i denna samling
Skrivet av Gustaf Hård, Bengt Liljeros och Fredrik Hermansson

Lektionslista - vad är det?

Här får du veta mer om vad lektionslistan är som finns i lärardelen på Studi.
Fredrik Hermansson avatar
Skrivet av Fredrik Hermansson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Lägga till elever från en annan skola i min grupp.

Är du lärare på flera skolor och vill koppla dem till din grupp?
Fredrik Hermansson avatar
Skrivet av Fredrik Hermansson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Att göra egna grupper på Studi

Gör elevgrupper i lärardelen
Fredrik Hermansson avatar
Skrivet av Fredrik Hermansson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur lägger jag till ett elevkonto?

När du vill lägga till ny elev i lärardelen
Fredrik Hermansson avatar
Skrivet av Fredrik Hermansson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Användning hos elever - Statistik - Uppgifter

Att se hur eleverna löst en uppgift, hur det har gått för klassen, elevernas användning.
Bengt Liljeros avatar
Skrivet av Bengt Liljeros
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Elevkonto dyker inte upp i lärardelen

Elev har konto men syns inte i lärardelen
Fredrik Hermansson avatar
Skrivet av Fredrik Hermansson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Byt lösenord på flera elever samtidigt

Lösenord, byt lösenord, flera elever, användare, många, hel klass
Bengt Liljeros avatar
Skrivet av Bengt Liljeros
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hitta in till lärardelen

Kort förklaring på hur du kommer in i lärardelen.
Gustaf Hård avatar
Skrivet av Gustaf Hård
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Godkänn elever och lärare

Beskrivning av huvudmenyvalet översikt i lärardelen.
Gustaf Hård avatar
Skrivet av Gustaf Hård
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Få tillgång till lärardelen

Kort beskrivning kring hur du får tillgång till lärardelen.
Gustaf Hård avatar
Skrivet av Gustaf Hård
Uppdaterades för mer än en vecka sedan